ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต

นายสันติภัทร โคจีจุล…

โพสต์โดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เมื่อ วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2019

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์