ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(สควค.) เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สพม.14

กศจ.ภูเก็ต ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(สควค.)
เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สพม.14

กำหนดรับสมัคร ในวันที่ 11 – 17 กุมภาพันธ์ 2562 ระหว่างเวลา 8.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครคัดเลือก สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต
โดยให้นำเอกสารหลักฐานการสมัครมายื่นในวันสมัคร ทั้งฉบับจริงและสำเนา
รายละเอียดตามประกาศด้านล่างนี้