สำนักงาน กกต.ประจำจังหวัดภูเก็ตรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็น ผอ.กต.เขต และ กกต.เขต

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ตรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็น ผอ.กต.เขต และ กกต.เขต
 
อ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://www.ect.go.th/phuket/ewt_dl_link.php?nid=276&filename=index
จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์