ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตร่วมวางพานพุ่ม เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง 14 พ.ย. 61

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ดร.ยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต นำบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตร่วมวางพานพุ่ม เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ซึ่งตรงกับวันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต เพื่อแสดงความรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวง รัชกาลที่ 9 ที่มีต่อปวงชนชาวไทย ที่ทรงได้มีพระราชดำริโครงการฝนหลวงเพื่อบรรเทาความทุกข์ยากของพสกนิกรในท้องถิ่นทุรกันดาร ซึ่งต้องประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ เพื่ออุปโภคบริโภค และใช้ในการเกษตรกรรม อันเนื่องมาจากภาวะแห้งแล้ง

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์