ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมในโครงการประชุมผู้บริหาร ศธ.สัญจร ประจำปี พ.ศ. 2562

ดร.ยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมในโครงการประชุมผู้บริหาร ศธ.สัญจร ประจำปี พ.ศ. 2562 ในระหว่างวันที่ 8 – 9 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรม บีพี สมิหลา บีช จังหวัดสงขลา

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ปชส.