สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตประกาสรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นลูกจ้างเหมารายเดือน จำนวน 3 อัตรา

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่ลิงค์ด้านล่างนี้
1. ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต

2. หลักสูตรและเกณฑ์การประเมิน
2.1 หลักสูตรและเกณฑ์การประเมิน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ
2.2 หลักสูตรและเกณฑ์การประเมิน ตำแหน่ง แม่บ้าน

3. ใบสมัคร
3.1 ใบสมัคร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ
3.2 ใบสมัคร ตำแหน่ง แม่บ้าน

4 กำหนดการ

 

 

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์