ดร.ยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน.

วันที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์บริการวิชาการ(สะพานหิน) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ดร.ยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งโรงเรียนสตรีภูเก็ตได้รับมอบหมายให้เป็นผู้จัดค่ายดังกล่าว จากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปภัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธาน มีกำหนดจัดในระหว่างวันที่ 3 – 19 ตุลาคม 2561 มีนักเรียนในจังหวัดสงขลา ตรัง กระบี่ พังงา และภูเก็ต จำนวน 34 คน เข้าร่วม เพื่อเป็นตัวแทนแข่งขันโอลิมปิกนานาชาติต่อไป

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์
รัชพร นิลพังงา/ภาพ