ขอเชิญเข้าร่วมงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561

ขอเชิญเข้าร่วมงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561 โดยความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและเทศบาลนครภูเก็ต ณ ม.ราชภัฎภูเก็ต และอาคารยิมเนเซี่ยม 4,000 ที่นั่ง ระหว่างวันที่ 9 – 11 กันยายน 2561

นายจิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์