เปิดงานกีฬาสีภายในโรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต “MUSLIM GAME 2018”

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 นายสุทัศน์ แก้วพูล รองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียมุสลิมวิทยาภูเก็ต MUSLIM GAME 2018 ณ สนามสุระกุล จังหวัดภูเก็ต โดยมีกำหนดจัดการแข่งขันในระหว่างวันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2561

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์