การอบรมเชิงปฏิบัติการการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 น. นายสุทัศน์ แก้วพูล รองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานพร้อมบรรยายพิเศษในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา จัดโดยกลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ในระหว่างวันที่ 16 – 17 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต มีคณะครูและผู้บริหารของของสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดพังงาเข้าร่วมการอบรม จำนวน 70 คน

วิทยากรในการจัดการอบรมครั้งนี้

 

คุณภรภัทร จันทสะโร ผู้จัดโครงการการอบรมนี้

 

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์