โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต ประกาศรับสมัครครู 2 อัตรา

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต ประกาศรับสมัครครู จำนวน 2 อัตรา ได้แก่

 1. พนักงานราชการ ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา  คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด
  – ชื่อตำแหน่ง ครูผู้สอน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ – ฟิสิกส์  จำนวน 1 อัตรา
  – ระยะเวลาจ้าง ตั้งแต่วันที่ทำสัญ – 30 กันยายน 2561
  – ค่าตอบแทน 18,000บ. พร้อมเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 5%
 2. ลูกจ้างชั่วคราว ครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา  คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด
  – ตำแหน่ง ครูผู้สอน สาขาวิชาแนะแนว  จำนวน 1 อัตรา
  – ระยะเวลาจ้าง ตั้งแต่วันที่ทำสัญ – 30 กันยายน 2561
  – ค่าตอบแทน 15,000บ. พร้อมเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 5%

กำหนดรับสมัครในวันที่ 4 – 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ผู้ที่สนใจให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 076 279 239 หรือ 088 762 4902

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์