มาตรการเร่งด่วน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการเรียกรับเงิน “แป๊ะเจี๊ยะ” ของโรงเรียน

สำนักงาน ป.ป.ช. จะดำเนินการร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงมหาดไทย โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ป.ป.ช. ตามลิงค์นี้ https://www.nacc.go.th/ewt_news.php?nid=18128&filename=naccbpam

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์