ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด กิจกรรมเปิดโลกสัมมาชีพ “คนตงห่อ” สู่ไทยแลนด์ 4.0 

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 09.00น. ณ โรงยิมเนเซี่ยม 4,000 ที่นั่ง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด กิจกรรมเปิดโลกสัมมาชีพ “คนตงห่อ” สู่ไทยแลนด์ 4.0 นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นผู้กล่าวรายงาน และนายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด

สำหรับกิจกรรมเปิดโลกสัมมาชีพฯ นี้ จะจัดขึ้นทุกปีโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต และเทศบาลนครภูเก็ต จะเป็นศูนย์ประสานการดำเนินการจัดกิจกรรม โดยดำเนินการร่วมกับอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต สภาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต และภาคีเครือข่าย เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนและเยาวชนในจังหวัดภูเก็ตได้มีโอกาสเรียนรู้และสัมผัสอาชีพต่างๆ ในท้องถิ่น และสังคมโลกยุคใหม่ ค้นพบต้นทุนชีวิตของตนเองในการเรียนต่อหลังสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นให้สอดคล้องกับความต้องการและศักยภาพของตนเอง เพื่อประกอบสัมมาชีพในอนาคต โดยกิจกรรมดังกล่าวมีกำหนดจัดระหว่างวันที่ 24 – 25 มกราคม 2561

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์