ศธจ.ภูเก็ต มอบ รอง ศธจ.ภูเก็ต ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและเข้าอวยพร ผวจ.ภูเก็ต เนื่องในโอกาสใกล้วันปีใหม่

วันที่ 28 ธันวาคม 2560 เวลา 8.30 น. นายสุทัศน์ แก้วพูล รองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต รักษาราชการแทนศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

และในช่วงเช้าของวันเดียวกันก่อน นายนรภัทร ปลอดทอง ได้เปิดจวนผู้ว่าฯ ต้อนรับหัวหน้าส่วนราชการจากหน่วยงานส่วนราชการต่าง ๆ ในจังหวัดภูเก็ตที่เข้าอวยพรเนื่องในโอกาศใกล้วันปีใหม่ ซึ่งนายสุทัศน์ แก้วพูล รองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต รักษาราชการแทนศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ได้ร่วมเข้าอวยพรฯ ผู้ว่าฯ ด้วยเช่นกัน