สถาบันวิทยาลัยชุมชนประกาศรับสมัครกรรมการสภาสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน

สถาบันวิทยาลัยชุมชนประกาศรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสภาสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน – 26 ธันวาคม 2560 สำหรับผู้ที่สนใจให้ติดต่อ กองอำนวยการ สถาบันวิทยาลัยชุมชน โทร 0 2280 0091-6 ต่อ 4011 – 4012

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์