สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดรับสมัครสอบบรรจุ จำนวน 5 ตำแหน่ง

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน จำนวน 5 ตำแหน่ง ดังนี้

  • หน่วยที่ 1 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
  • หน่วยที่ 2 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
  • หน่วยที่ 3 ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ
  • หน่วยที่ 4 ตำแหน่งนักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ
  • หน่วยที่ 5 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

โดย หน่วยที่ 1- 4 รับวุฒิปริญญาตรี
หน่วยที่ 5 รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2560 ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถเข้าไปกรอกใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://energy.thaijobjob.com

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์