สมาคมนิสิตเก่าคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คัดเลือกนิสิตเก่าดีเด่น ประจำปี 2560

สมาคมนิสิตเก่าคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะดำเนินการคัดเลือกนิสิตเก่าดีเด่น ประจำปี 2560 จึงได้ขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน โดยผู้ที่ต้องการเสนอชื่อนิสิตเก่าคณะเกษตร บุคคล และสถาบัน ที่มีความดีเด่นทางการเกษตร เพื่อเข้าร่วมพิจารณาคัดเลือก สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ ้www.agr.ku.ac.th

 

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์