ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการส่งเสริมสุขภาพเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรค สำหรับครูและผู้ดูแลเด็กปฐมวัยปี 2561

คลิกที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดหนังสือ

ที่ ศธ 0296/2962 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2560 เรื่อง ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการส่งเสริมสุขภาพเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรค สำหรับครูและผู้ดูแลเด็กปฐมวัยปี 2561

 

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์