ประชุมคณะกรรมการวางแผนจัดกิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ. 2561 ในส่วนภูมิภาค

นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต

วันที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 14.00น. นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวางแผนการจัดกิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ. 2561 ในส่วนภูมิภาค ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยจัดงานวันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ. 2561 ในส่วนภูมิภาค โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานทางการศึกษาต่าง ๆ ในจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน