รองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานกิจกรรมรอบกองไฟ ค่ายลูกเสือสามัญ โรงเรียนกาญจนวัฒน์วิทยา

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 19.00น. นายสุทัศน์ แก้วพูล รองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานกิจกรรมรอบกองไฟ ของค่ายลูกเสือสามัญ กองลูกเสือสามัญ โรงเรียนกาญจนวัฒน์วิทยา ภูเก็ต

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์