เปิดตัวโครงการ “OTW Free WiFi For School”

โครงการ “OTW Free WiFi For School” ที่ภาคเอกชนมุ่งหวังตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ด้านการศึกษาไทยของรัฐบาล เพื่อตอกย้ำการเข้ากับยุค 4.0 ซึ่งภาคเอกชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนการศึกษาของประเทศ โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิตอลการสื่อสารที่ต้องรวดเร็ว ดังนั้นการติดตั้งให้มีอินเทอร์เน็ตครอบคลุมทั่วทุกโรงเรียนถือเป็นปัจจัยสำคัญ

ล่าสุดทางบริษัท บีเคเค ดีเวลลอปเปอร์ จำกัด โดยนายพีรณัฐ รุจนวงศ์ ประธานกรรมการบริษัท, นายวิมกริช วงศ์วิเศษศิริ ประธานกรรมการบริหาร และนายก้องภพ กันตถาวร กรรมการบริษัท ได้ดำเนินการพร้อมส่งมอบโครงการ “OTW Free WiFi For School” นำร่องสถาบันการศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทร์ เป็นแห่งแรก พร้อมจัดทำการส่งเสริมการทำ CSR (Corporate Social Responsibility) ให้ข้อมูลการใช้งานอินเตอร์เน็ตกับบรรดานักเรียน

ส่วนที่อยู่ในกระบวนการติดตั้งต่อไป ได้แก่ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี, โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี, โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า โดยตั้งเป้าในปีการศึกษา 2561 จะครอบคลุม 50 โรงเรียนทั่วประเทศ

“ตอนนี้ทางบริษัท บีเคเค ดีเวลลอปเปอร์ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากหลายโรงเรียนที่ต้องการให้เราเข้าไปทำการติดตั้ง ซึ่งมีการใช้งานง่ายจากเซ็นเตอร์ไวไฟ อยู่ภายในรถตู้ On The Way เราเพียงแค่เปิด Username แล้วให้นักเรียนใส่ Password ซึ่งก็คือ รหัสประจำตัวนักเรียน ในอนาคตเรามีแผนขยายต่อไปสู่สถาบันอุดมศึกษา และท้องถิ่นต่างๆ เพื่อที่ประชาชนจะได้ใช้ประโยชน์จากฟรีไวไฟมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้เราอยู่ในขั้นเตรียมโครงการ OTW Free WiFI ให้กับทางรถตู้โดยสารปรับอากาศมากกว่า 500 คัน ครอบคลุมทั่วพื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งจะเปิดบริการภายในต้นปี 2561 นี้อีกด้วย ” นายพีรณัฐ กล่าว

ทั้งนี้นายอนันต์ ทรัพย์วารี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ ได้มอบโล่เชิดชูเกียรติให้กับผู้บริหารบริษัท บีเคเค ดีเวลลอปเปอร์ ทั้ง 3 คน เพื่อแสดงความขอบคุณโครงการ “OTW Free WiFi For School” ที่ทางบริษัท บีเคเค ดีเวลลอปเปอร์ ดำเนินการและมีส่วนสนับสนุนภาครัฐบาลในการเร่งปฏิรูประบบการศึกษาไทยให้เข้ากับยุคไทยแลนด์ 4.0