ผู้ว่าฯภูเก็ต และศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตพบนักเรียนหน้าเสาธง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต(นายรัชพร นิลพังงา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล นางสาวสมเพียร เทียนทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสารีย์ ทองเจิม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ) ปลัดจังหวัดภูเก็ต นายอำเภอเมืองภูเก็ต และรองผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต เข้าพบปะคณะครูและนักเรียน หน้าเสาธง โดยมีนางสาวปาริชาต จิรวิศิษฐาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ ผู้ว่าฯ กล่าวให้โอวาท ขอให้นักเรียนทุกคนเป็นเด็กดี ตั้งใจเรียน มีระเบียบวินัย มีน้ำใจ ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และต้องวางแผนอนาคตของตนเองให้ชัดเจน และการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ตามโครงการภูเก็ตสวยด้วยมือและใจเรา “Keep Phuket Clean by our hands and Heart” ความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในโรงเรียน