สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตจัดโครงการสร้างประสบการณ์อาชีพ(Work Experience) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต โดยกลุ่มพัฒนาการศึกษาจัดโครงการสร้างประสบการอาชีพ (Work Experience) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งมีน้อง ๆ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 63 คน คณะครู 10 คน ซึ่งเป็นการส่งเสริมทรรศนะมุมมองด้านอาชีพในการวางแผนอนาคต โดยการเรียนรู้จากสถานประกอบการที่สอดคล้องกับบริบทสังคมภูเก็ต โดยนักเรียนได้เข้าเรียนรู้ ณ โรงแรมเดอะวิจิตร รีสอร์ท  โรงแรมชิโนเฮาส์ภูเก็ต บริษัทครัวการบิน จำกัด  และบริษัทอ่าวปอ แกรนด์ มารีน่าจำกัด  ในระหว่างวันที่ 10 – 11 ตุลาคม 2560

วีรวัฒน์/ภาพ

จิรวัฒน์/ข่าว