รองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตร่วมการสนทนากลุ่มในโครงการวิจัยการบริหารจัดการและแนวทางการพัฒนาเชิงพื้นที่เทศบาลนครภูเก็ต

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 14.30 – 16.30 น. ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นางรัชดาภรณ์ ปฏิบัติ รองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมการสนทนากลุ่มในโครงการวิจัยการบริหารจัดการและแนวทางการพัฒนาเชิงพื้นที่เทศบาลนครภูเก็ต ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ลานมังกร สวนสาธารณะ 72 พรรษามหาราชินี อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต