สถานศึกษาเอกชนในสังกัด

โรงเรียนกาญจนวัฒน์วิทยา
โรงเรียนกาละพัฒน์
โรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติ
โรงเรียนขจรเกียรติพัฒนา
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา
โรงเรียนนานาชาติคิวเอสไอภูเก็ต
โรงเรียนนานาชาติยูดับเบิลยูซี ประเทศไทย
โรงเรียนนานาชาติเฮดสตาร์ท
โรงเรียนบำรุงผกา ภูเก็ต
โรงเรียนพุทธมงคมนิมิต
โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา
โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต
โรงเรียนวิทยาสาธิต
โรงเรียนอนุบาลกาญจนวัฒน์
โรงเรียนอนุบาลถลางวิทยา
โรงเรียนอนุบาลบุษบง
โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตกุลธิดา
โรงเรียนอนุบาลลากูน่า ภูเก็ต
British International School, Phuket
INTERNATIONAL SCHOOL OF PHUKET
Oak Meadow SCHOOL