ตอบกลับไปยัง: อยากให้ขยายพื้นที่จอดรถ

#8815
jwpk
Keymaster

ขอขอบคุณสำหรับข้อคิดเห็นครับ
เนื่องจากขณะนี้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตอยู่ระหว่างการจัดหาที่ตั้งสำนักงานอยู่
หากได้พื้นที่สำหรับสร้างสำนักงานแล้ว จะพิจารณาสร้างที่จอดรถให้เพียงพอและสอดคล้องกับปริมาณผู้ที่มาใช้บริหารที่สำนักงานครับ