ตอบกลับไปยัง: จะมีการเรียกบรรจุครูผู้ช่วยรอบที่ 3 เมื่อไรครับ

#8798
jwpk
Keymaster

หากมีข้อมูลจากกลุ่มบริหารงานบุคคล จะแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันครับ