Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

ประชุมเชิงปฏิบัติการประสานแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ ศธฯ

29 มกราคม 2018

ประชุมเชิงปฏิบัติการประสานแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561