ไฟล์ข้อมูลรายชื่อนักเรียนซ้ำซ้อน ปีการศึกษา 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลนักเรียนซ้ำซ้อนในส่วนของหน่วยงานของท่านโดยคลิกลิงค์ด้านล่างนี้

01 – สำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต

02 – สถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษา

03 – โรงเรียนเอกชน

04 – องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

05 – สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

06 – สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14

หากพบปัญหาหรือมีข้อสงสัยในการดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูล กรุณาติดต่อ คุณจิรวัฒน์ โทรศัพท์ 076 211 428 ต่อ 16  มือถือ 086 282 3943