รองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษาร่วมการประชุมเสมากาแฟ ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 5 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมมุขหน้าชั้น 4 ศาลากลางหลังใหม่ ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นางรัชดาภรณ์ ปฏิบัติ รองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นางสาวประไพพรรณ คงอยู่ ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมการประชุมเสมากาแฟ ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งจัดการประชุมโดย อบจ.จังหวัดภูเก็ต มีนายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุม

นางรัชดาภรณ์ ปฏิบัติ รองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต

นายจิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์