รองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตเป็นวิทยากรในการบรรยายหัวข้อ “ขั้นตอนการสำรวจ การรวบรวม การสรุปและจำแนกข้อมูลนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย”

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00น. ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นางรัชดาภรณ์ ปฏิบัติ รองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เป็นวิทยากรในการบรรยายหัวข้อ “ขั้นตอนการสำรวจ การรวบรวม การสรุปและจำแนกข้อมูลนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย” ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองกะทู้ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองกะทู้ ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต