ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่ติดตามการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเอกชนนอกระบบในจังหวัดภูเก็ต

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ดร.นุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้ออกติดตามการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเอกชนนอกระบบในจังหวัดภูเก็ต ได้แก่ โรงเรียนสอนภาษาภูเก็ตราไวย์ โรงเรียนเดอะจีเนียส โรงเรียนสอนภาษาบีเคเค และโรงเรียนพัฒนาภาษา-ป่าตอง เพื่อให้ได้ข้อมูลในการนำมาส่งเสริมการดำเนินการ และ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กาารยื่นเรื่องเพื่อขอรับหนังสือรับรองในการรับการตรวจลงตราประเภท Non-Immigrant รหัส ED เพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนนอกระบบ