ดร.นุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เดินทางมารับตำแหน่ง

วันที่ 17 ตุลาคม 2565 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ดร.นุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย เดินทางมารับตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต คนใหม่ นางรัชดาภรณ์ ปฏิบัติ รองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต นำบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์
ประสิทธิ์ เพ็งสกุล/ภาพภ่าย