รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาความคาดหวัง การรับรู้จริง และความพึงพอใจของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต่อคุณภาพการให้บริหารของจุดบริการงานคุรุสภา ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต


ดาวน์โหลดและอ่านรายงานการวิจัย คลิกที่นี่

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์