ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตร่วมวางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง)

ในวันอาทิตย์ ที่ 10 เมษายน 2565 นางสาวพัชลี เชาว์พลกรัง ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) เพื่อรำลึก 109 ปี พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) ณ บริเวณพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี สวนสาธารณะเขารัง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์