ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ร่วมการประชุมคณะการสนามสอบ I-NET ปี 2564 จังหวัดภูเก็ต

23 กุมภาพันธ์ 2564 นายทรงศักดิ์ โต๊ะทอง ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ร่วมการประชุมคณะการสนามสอบ I-NET ปี 2564 จังหวัดภูเก็ต

โพสต์โดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เมื่อ วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2021

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์