กศจ.เลย ประกาศตำแหน่งว่างรับย้าย/รับโอน ฯ ให้มาดำรงตำแหน่ง 38 ค. (2)

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย ประกาศตำแหน่งว่างรับย้าย/รับโอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดประกาศและดูรายละเอียดได้ที่

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์