(ยกเลิกแล้ว) ประกาศรับย้าย/โอน 38ค (2) ระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (ทั่วประเทศ) จำนวน 148 ตำแหน่ง

#อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีประกาศยกเลิกประกาศฉบับนี้แล้ว#

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อการเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด จำนวน 148 ตำแหน่ง

เริ่มเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 – 9 ธันวาคม 2563 สมัครได้ทั้งทางไปรษณีย์ และสมัครด้วยตนเอง รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาอ่านในประกาศรับสมัคร

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่ออ่านรายละเอียด ได้ตามลิงค์ที่อยู่ด้านล่างนี้

> หนังสือนำส่ง

> ประกาศรับสมัคร

> เอกสารแนบท้ายประกาศ 1 : บัญชีตำแหน่งว่าง

> เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 : แบบคำขอย้ายเปลี่ยนตำแหน่ง/ย้าย/โอน ฯ

> เอกสารแนบท้ายประกาศ 3 : หนังสือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดผู้ขอโอน

> เอกสารแนบท้ายประกาศ 4 : คำชี้แจงการขอนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในสายงานอื่นฯ

> เอกสารแนบท้ายประกาศ 5 : ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สป.ศธ. เรื่องการกำหนดองค์ประกอบการประเมินฯ

> หนังสือแจ้งแก้ไขบัญชีตำแหน่งว่าง ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 1

#อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีประกาศยกเลิกประกาศฉบับนี้แล้ว#

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์