ดร.ยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ร่วมประชุม อกศจ.ภูเก็ต

วันที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลา 9.00น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ดำเนินการประชุมอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต (อกศจ.ภูเก็ต) มีนายบัณฑูร ทองตัน เป็นประธานการประชุม ดร.ยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ทำหน้าที่เลขานุการการประชุม

ดร.ยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต กรรมการและเลขานุการ อกศจ.ภูเก็ต

นายบัณฑูร ทองตัน ประธาน อกศจ.ภูเก็ต

นายสายัณห์ ไกรนรา ผอ.สพป.ภูเก็ต

นายสุทัศน์ แก้วพูล รองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ผู้ช่วยเลขานุการ อกศจ.ภูเก็ต


ภาพบรรยากาศการประชุม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

จิรวัฒน์ เพชรกุล/ประชาสัมพันธ์