ก.ค.ศ.เร่งปรับกรอบอัตรากำลังครู

เลขาธิการก.ค.ศ. เผย ก.ค.ศ.เร่งปรับปรุงอัตรากำลังครูทั้งสพฐ.-สอศ.-กศน. หวังพบอัตราส่วนครูต่อนักเรียนที่แท้จริง หลังไม่ได้มีการปรับมาเกือบ 20 ปี