แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาของสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำรวจข้อมูลสำหรับหน่วยงานของท่านได้โดยการคลิกที่ลิงค์ด้านล่างนี้

01 – สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

02 – สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14

03 – โรงเรียนเอกชน

04 – องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

05 – สถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษา

06 – สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา

07 – โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

08 – สำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต

09 – สถานศึกษาในสังกัดการศึกษาพิเศษ

หากพบปัญหาหรือมีข้อสงสัยในการดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูล กรุณาติดต่อ คุณจิรวัฒน์ โทรศัพท์ 076 211 428 ต่อ 16  มือถือ 086 282 3943