ปลัดกระทรวงศึกษาธิการให้โอวาท นักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2559

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้โอวาทแก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก นักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 340 คน วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพฯ

ศธจ.ภูเก็ต นำลูกเสือ-เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ช่วยปฏิบัติภารกิจจิตอาสาในพระราชพิธีถวายพระเพลิงฯ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัดภูเก็ต
นำลูกเสือ-เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ช่วยปฏิบัติภารกิจจิตอาสาในพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

1 147 148 149 150