ศธจ.ภูเก็ต นำลูกเสือ-เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ช่วยปฏิบัติภารกิจจิตอาสาในพระราชพิธีถวายพระเพลิงฯ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัดภูเก็ต
นำลูกเสือ-เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ช่วยปฏิบัติภารกิจจิตอาสาในพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

1 73 74 75