ผู้ว่าฯภูเก็ต และศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตพบนักเรียนหน้าเสาธง

นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยคณะ เข้าพบปะคณะครูและนักเรียน หน้าเสาธง ณ โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร มีคณะผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนให้การต้อนรับ

1 11 12 13 14