ผู้ว่าฯภูเก็ต และศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตพบนักเรียนหน้าเสาธง

นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยคณะ เข้าพบปะคณะครูและนักเรียน หน้าเสาธง ณ โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร มีคณะผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนให้การต้อนรับ

ศธจ.ภูเก็ต นำลูกเสือ-เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ช่วยปฏิบัติภารกิจจิตอาสาในพระราชพิธีถวายพระเพลิงฯ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัดภูเก็ต
นำลูกเสือ-เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ช่วยปฏิบัติภารกิจจิตอาสาในพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

1 8 9 10 11