กิจกรรมเดินวิ่งปั่น ธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็กพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ