สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต จัดการประชุมคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2566

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.วราภรณ์ บุญเจียม ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนางรัชดาภรณ์ ปฏิบัติ รองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต และนางสมฤทัย ปัญจะ นักทรัพยาบุคคลปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล จัดการประชุมคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2566 กรรมการการคัดเลือกประกอบด้วย สถิติจังหวัดภูเก็ต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต เกษตรจังหวัดภูเก็ต ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดภูเก็ต นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต และรองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายนรศักดิ์ สุขสมบูรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุม

นราธิป แสงดาว/ประชาสัมพันธ์