ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาและสถานที่ราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 27 มกราคม 2567 เวลา 10.30 น. ดร.วราภรณ์ บุญเจียม ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นางสาววลัยลักษณ์ ไกรสาตร์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นางประไพพรรณ อยู่คง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา และนางสรุชา หุตะจูฑะ ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เข้าพบนายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เพื่อขอความอนุเคราะห์จัดฝ่ายปกครองจัดกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจัดชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ดูแลรักษาความปลอดภัย ในสถานศึกษาและสถานที่ราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดภูเก็ต
วันที่ 29 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. ดร.วราภรณ์ บุญเจียม ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นางรัชดาภรณ์ ปฏิบัติ รองศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต และนางสรุชา หุตะจูฑะ ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เข้าพบ พ.ต.อ.ธีรวัฒน์ เลี่ยมสุวรรณ รอง ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต และ พ.ต.ต.วิชารัตน์ จิตร์จำนงค์ สว.ฝอ.ภ.จว.ภูเก็ต เพื่อขอความอนุเคราะห์จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลความปลอดภัยของสถานศึกษาและสถานที่ราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดภูเก็ต
ทั้งนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต จะประสานขอข้อมูลไปยังเขตพื้นที่ฯ และต้นสังกัด เพื่อจัดส่งข้อมูลรายโรงเรียนจำแนกรายอำเภอและตำบล ประกอบด้วยจำนวนครู นักเรียน และมาตรการการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาและสถานที่ราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (การจ้างเอกชนให้การบริการดูแลรักษาความปลอดภัย กล้องวงจรปิด และมีรั้วรอบโรงเรียน) เพื่อจัดส่งให้กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ในการกำหนดแนวทางและมาตรการให้ความช่วยเหลือตามความจำเป็นและเหมาะสมรายโรงเรียน ต่อไป

 

นราธิป แสงดาว/ประชาสัมพันธ์