ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 25 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงาน สกสค. จังหวัดภูเก็ต ดร.วราภรณ์ บุญเจียม ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค. ครั้งที่ 1/2567 เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมา โดยมี นายศุภัชณัฏฐ์ หลักเมือง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุม

นราธิป แสงดาว/ประชาสัมพันธ์