ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ติดตามโรงเรียนนานาชาติ

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ดร.นุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน และ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ได้ออกเยี่ยม ติดตาม การดำเนินงาน โรงเรียนนานาชาติโอ๊ค มีโดว์ โดยได้มอบนโยบายให้กับทางโรงเรียนเกี่ยวกับการ การดำเนินการให้เป็นไปตามตราสารของโรงเรียน ทั้งนี้ ศึกษาธิการจังหวัดได้ชื่นชมการจัดกิจกรรมของโรงเรียน โอ๊ค มีโดว์ ที่ได้สนับสนุนการดำเนินงานโครงการ partnership school โดยมีโรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต เทศบาลภูเก็ต และ สพป.ภูเก็ต ในการ ฝึกอบรมและพัฒนาครูและ โรงเรียนนานาชาติร่วมฤดี ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับอนุญาตจัดตั้งใหม่ ทางโรงเรียนได้ร่วมแลกเปลี่ยนกับ ศึกษาธิการจังหวัดเกี่ยวการจัดการศึกษา

 

โรงเรียน โอ๊ค มีโดว์

ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ร่วมแลกเปลี่ยนกับผู้บริหารโรงเรียนนานาชาติร่วมฤดี

 

นราธิป แสงดาว/ประชาสัมพันธ์